Bordopstilling

Borde

15 stk. 180 * 80 cm

4 stk. 150 * 80 cm


Stole

80 stk.

Bordopstilling