Optælling inventar

Der skal tælles op før og efter leje af lokalet.
Link til optællingsark vil blive modtaget ifbm. lejekontrakt