Grundejerforenings historie

Den 30. august 1999 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 17.3 for Østerhøj Syd.

Herefter blev kvarterets matrikler sat til salg ved et offentlig udbud. Købere skulle indgive et hemmeligt bud, hvorefter det højeste bud kunne købe grunden.  Byggemodning af området gik i gang og opførelse af kvarterets boliger startede i 2002.

Grundejerforeningen er stiftet d. 22. september 2005 og dækker alle boliger på Østerhøjvej, Skyttestræde, Snarestræde, Jægerstræde samt Buestræde.  I grundejerforeningen er vi 251 boligenheder, som er en blanding af boligformer.

Grundejerforeningen har også et stort fælleshus tilrådighed for fælleshusetsmedlemmer.